Om TOBB Byggdrift

TOBB Byggdrift utfører oppdrag både for tilknyttede borettslag og frittstående boligselskap.

Vaktmester og «altmuligmann» til din disposisjon…

TOBB Byggdrift har som mål å gjøre vaktmestertjenesten for boligselskap og borettslag så enkel og funksjonell som mulig. Våre vaktmestere er «altmuligmenn» og kan bistå slik at lagets beboere og styre får en enkel hverdag.

Vaktmesteroppdrag og utvendig vedlikehold:

 • Plenklipping med mulighet for lufting av plen
 • Vårfeiing, fjerning av sand på parkeringsplasser og gangveier
 • Spyling av garasjer
 • Skifting av lyspærer
 • Merking av parkeringsplasser
 • Låsbare oppheng for bildekk til bruk i ulåste rom
 • Postkasser til meget gunstige priser

Rengjøring:

 • Renhold av fellesareal som f.eks trapper og ganger.  
 • Vindusvask innvendig i ganger og i leiligheter.
 • Vindusvask utvendig, eventuelt med lift

Dører, lås og beslag:

 • Ytterdører -  smøring og justering
 • Låssystemer
 • Dørpumper - et viktig moment, spesielt med tanke på brann
 • Porttelefoni - gir beboerne en større trygghet

I tillegg har TOBB Byggdrift et eget snekkerteam som også utfører oppdrag for private.

Stor fleksibilitet - flere avtale alternativer

Du bestemmer hva som passer best for ditt borettslag. Så du kan velge å leie inn vaktmester på timebasis, fast dag i uken eller på prosjekt. TOBB Byggdrift har i dag fast avtale med 40 - 50 boligselskap.

Kontoradresse:

TOBB Byggdrift leier kontorlokaler i Øvre Flatåsvei 4 D.
E-post: vaktmester@tobb.no
Telefon: 73831500